Anmälningssida för Par-SM
Spelare 1 - Namn (för och efternamn)
 
Spelare 1 - Klubb


Spelare 1 - E-post
   
Spelare 1 - Telefon

Spelare 1 - PDGA nummer
   
 Spelare 2 - Namn (för och efternamn)
 
Spelare 2 - Klubb
Klass:


Summa att betala:  600

Inbetalningen betalas till BG 120-8685 betalningsmottagare är Svenska discgolförbundet
Glöm inte att ange SFF-nr, namn, klubb och för vad inbetalningen gäller.


Annan information:


                         Anmälnings logg